GDPR - miten käytämme jäsentietoja

28.05.2018 13:21

TaPan tietosuojaseloste kertoo, miten keräämme ja käytämme Tapan jäsenien henkilötietoja:

Tampereen
Palloilijoiden tietosuojaseloste

Toimimme rekisterinpitäjänä
niille henkilötiedoille, joita keräämme jäsenistämme. Tietosuojassa kyse on
luottamuksesta ja yksityisyytesi sekä henkilötietojesi suojaaminen on meille
ensiarvoisen tärkeää. Sen vuoksi keräämme henkilötietojasi vain niissä määrin,
kuin tarvitsemme niitä ylläpitääksemme ja hoitaaksemme jäsensuhdettamme. Tässä
tietosuojakäytännössä on käsitelty niitä periaatteita, joita noudatamme
henkilötietoja käsitellessämme.

 1.
Rekisterinpitäjä

Tampereen Palloilijat ry

Yhdistysrekisterinumero 1584893-6

Yhteystiedot: tampereenpalloilijat@gmail.com

www.tampereenpalloilijat.fi

2. Rekisteriasioista vastaava

Jenni Mustonen

Tampereen Palloilijat ry

jenni.mustonen@gmail.com

Tampereenpalloilijat ry:n hallitus tampereenpalloilijat@gmail.com

 

3. Rekisterin nimi

Tampereen Palloilijat ry:n jäsenrekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Tietojen käsittely perustuu jäsenyyssuhteeseen (Yhdistyslaki (503/1989) 11 §).
Tietoja käytetään toiminnan järjestämiseen ja toiminnasta tiedottamiseen sekä
jäsentietojen luovuttamiseen Suomen Palloliiton jäsenrekisteriin Pelipaikkaan kilpailutoimintaan
osallistumista varten.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:

-       mahdollistaa ajankohtainen tiedottaminen ja yhteydenotto seuran jäseniin

-       mahdollistaa harjoittelu- ja kilpailutoiminnan järjestäminen ja
laskuttaminen

-       mahdollistaa toimihenkilöille pääsy jäsen- seura ja joukkuekansioihin ja
tiedostoihin

-       mahdollistaa toimihenkilöille tarvittavat työkalut ja oikeudet joukkueen ja
seuran asioiden hoitamiseen


5. Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen ryhmät

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja seuran jäsenistä:

- Rooli (mm. pelaaja, valmentaja, toimihenkilö,
kannatusjäsen)

- Etunimi,
sukunimi, sähköposti, puhelinnumero, osoite

- Pelaajilta myös
syntymäaika, sukupuoli ja kansalaisuus sekä alaikäisiltä pelaajilta huoltajien nimet
ja yhteystiedot

- Luvat (esim.
yhteystietojen luovutus ja nimen/kuvien julkaisu seuran kotisivuilla ja
sosiaalisen median tileillä)


6. Säännönmukaiset tietolähteet ja henkilötietojen
käsittely

Seuran joukkueet
vastaavat oman joukkueensa jäsenien tietojen keräämisestä ja ylläpitämisestä.  siihen tarkoitetulla lomakkeella. Tietojavoidaan kerätä ja päivittää myös sähköpostitse, puhelimitse tai
mobiliisovelluksen avulla. Tietoja voidaan saada myös Suomen Palloliiton
rekistereistä ja kilpailujärjestelmistä (esim. Taso ja Pelipaikka) Seuran ja joukkueiden toimihenkilöt
voivat käsitellä henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön
mukaisesti.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen
siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Jäsenrekisteriin tallennettuja
rekisteröityä koskevia tietoja luovutetaan Suomen Palloliitolle
urheilutoimintaan osallistumiseen vaadittavan lisenssin (Pelipassi)
rekisteröimistä ja hallinnointia varten, ja käsitellään Suomen Palloliiton
ylläpitämässä Pelipaikka-rekisterissä. Lisätietoja Suomen Palloliiton
noudattamasta tietosuojakäytännöstä voit saada osoitteesta: https://www.palloliitto.fi/tietosuoja/"

Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut
siihen suostumuksensa. Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja
toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten
edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla,
tavalla. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen
ulkopuolelle.


8. Suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti
tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa/pilvipalveluissa, jotka
ovat salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja.


9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat jäsenrekisteriin tallennetut

 tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista.

Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti sähköpostilla: tampereenpalloilijat@gmail.com

Muut oikeudet: Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti
(25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn
rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä
valvontaviranomaiselle.